MÜÜGITINGIMUSED

 1.      Üldtingimused

1)     Käesolevad müügitingimused kehtivad www.discgolfar.ee (edaspidi internetipoes), mida haldab OÜ Jugador.

2)     Müügitingimused reguleerivad OÜ Jugador (edaspidi müüja) ja internetipoes ostu sooritava isiku (edaspidi klient) vahelisi tekkivaid õigussuhteid.

3)     Müügitingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusnormidest.

4)     Internetipoes ostu vormistamisega kinnitab klient, et on tutvunud käesolevate müügitingimustega ning nõustub neid järgima.

5)     Müüjal on õigus ette teatamata ja ühepoolselt müügitingimusi muuta. Kliendi jaoks kehtivad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügitingimused.

6)     Tootepildid on illustatiivsed ning pildil olevat värvi toodet ei pruugi olla tegelikkuses saadaval. Palume jälgida toodete juures olevaid värvikastikesi ning tellimuses olevat värvi tekstina. Juhime tähelepanu, et värvikastis olev toon ei pruugi olla täpselt sama kettaga, lisatud on kõige sarnasem põhitoon.

 1.      Lepingu sõlmimine

1)     Kliendil on võimalik osta internetipoes müüja poolt pakutavat kaupa.

2)     Kliendi ja müüja vaheline müügileping jõustub hetkel, kui kliendi poolt tasutud kauba ostuhind on laekunud müüja arveldusarvele.

3)     Kui esitatud tellimuse eest ei ole raha laekunud müüja arvelduskontole 3 kalendripäeva jooksul, siis loetakse seda kliendi sooviks ostust loobuda ning tühistatakse tellimus. Enne tellimuse tühistamist saadab müüja kliendile meeldetuletuse e-mailile.

OÜ Jugador
A/a: EE322200221059642641 Swedbank AS
Maksekorralduse selgitusse märgi tellimuse number.

 1.      Kauba kohaletoimetamine

1)     Kaup postitatakse kliendile esimesel võimalusel (reeglina samal või järgneval tööpäeval) peale müügilepingu jõustumist, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul.

2)     Vahel võib juhtuda, et tellitud ketast ei ole laos saadaval tellitud värvi ja kaalu kombinatsiooniga, sellisel juhul postitakse võimalikult ligilähedane kombinatsioon samast kettast. Kui laos ei ole ühtegi varianti tellitud kettast, siis sellisel juhul teavitatakse sellest klienti ja pakutakse välja teised variandid või makstakse raha tagasi.

3)   Eesti siseselt on kohaletoimetamise viisiks SmartPOST'i pakiautomaadi teenus või kuller.

4)     Itella SmartPOST pakiautomaat:

 • müüja saadab kliendi poolt tellitud kauba kliendi määratud SmartPOST'i pakiautomaati;     
 • kaup jõuab üldjuhul pakiautomaati 3 tööpäeva jooksul alates lepingu jõustumisest;
 • kui tellitud kaup on jõudnud SmartPOST pakiautomaati, saadetakse kliendile selle kohta teade SMS-i teel, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku turvakoodi;
 • saadetist hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates paki sisestamisest. Kui Klient ei ole pakki 7 kalendripäeva jooksul välja võtnud, tagastatakse see müüjale. Kui pakk on müüjale tagastatud, tuleb paki kättesaamiseks kliendil postikulu uuesti tasuda.

5)     Kuller:

 • müüja saadab kliendi poolt tellitud kauba DPD või Itella kulleriga kliendi poolt sisestatud tarneaadressile;
 • kaup jõuab kliendini üldjuhul 3 tööpäeva jooksul alates lepingu jõustumisest;
 1.      Tellimusest taganemine

1)     Ostetud kaupa on võimalik tagastada 14 päeva jooksul alates kauba SmartPOST pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest. Kauba tagastuseks võtta ühendust e-posti teel info@discgolfar.ee.

2)     Kauba tagastamise kulud kannab klient kuni 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui üleantud kaup ei vasta tellitule.

3)      Müüja tagastab tagastatud toote kättesaamisel ning üle kontrollimisel kliendile hiljemalt 14 päeva möödumisel kõik kliendilt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas kliendi kantud asja kättetoimetamise kulud. Tagastatud kauba ostusumma kannab müüja kliendi samale pangakontole, millelt toimus tasumine.

4)     Kliendi kantud asja kättetoimetamise kulud kannab müüja kliendile tagasi juhul, kui klient tagastab kogu tellimuse. Kui klient tagastab müüjale kogu tellimusest ainult ühe toote, siis kliendi kantud kättetoimetamis kulusid ei tagastata.

5)     Tagastatav kaup peab olema kasutamata, rikkumata, määrdumata ja siltidega.

6)     Tagastada ei saa sokke, salle.

 1.      Isikuandmete käitlemine

1)     Klient annab internetipoe kasutamisega nõusoleku müüjale (isikuandmete töötlejaks on OÜ Jugador) enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

2)     Isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse teenuse osutamiseks.

3)     Müüjal on vajalik teatud isikuandmete (nimi, telefoni nr, e-mail, elukoht) edastamine kolmandatele isikutele seoses kauba kättetoimetamisega.

4)     Müüja järgib isikuandmete kaitsega seotud seadusandlust ning tavasid ja ei edasta kliendi isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

5)     Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

6)     Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalselte pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka veebipoel ligipääs.

 1.      Vastutus ja vääramatu jõud

1)     Müüja ja klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

2)    Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

 1.      Muud tingimused

1)     Müüjal on õigus keelduda kliendilt tellimuse vastuvõtmisest ja müügilepingu sõlmimisest omal äranägemisel.

2)     Poolte vahelised kauba ostmisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.